مشاوره

– تیم فروش حرفه ای سباسنگ بر مبنای ایده ها، مکان پروژه، کاربرد و سایر موارد معمول، به شما اجازه می دهد بهترین انتخاب ممکن را با حداقل مقدار پرت سنگ و بیشترین کارایی داشته باشید.

اندازه گیری

تیم نقشه برداری از بیلت سباسنگ با به کار گرفتن پیشرفته ترین تکنولوژی ها و ابزارها، نقشه های برش دقیق را بر اساس کاربرد، محل نصب، ناگونیایی ها، قوس ها و … آماده می کند.

طراحی، تهیه نقشه های برش و اجرا

بخش طراحی سباسنگ آماده پاسخ به دامنه وسیعی از نیازهای بازار می باشد. مقایسه اندازه اسلب های موجود با نقشه های نصب، تصاویر سه بعدی و … به شما اجازه می دهد تصمیم های درستی بگیرید.

برش و ابزار

بخش فنی سباسنگ بر مبنای نقشه های ازبیلت، قطعات سنگ را در مقیاس های پذیرفته شده آماده ساخته، با ابعاد چک شده برش داده، قسمت های برش داده شده را بر اساس نقشه های نصب کدگذاری می کنند و آنها را به خط ابزارزنی می فرستند. در قسمت ابزارزنی با استفاده از حرفه ای ترین دستگاه سی ان سیِ برش و ابزارزنی، بر مبنای درخواست ها و نقشه های مشخص شده، روند شکل دهی به سنگ اجرا می شود.

کنترل کیفیت

در این مرحله سنگ های بریده شده و ابزار خورده با نقشه های موجود تطبیق داده شده و نحوه اتصال قطعات مختلف کنار هم، همچنین سلامت ظاهری و فیزیکی سنگ ها مورد بررسی قرار می گیرد

بسته بندی، حمل و نصب

– بعد از تکمیل و بازرسی نقشه های مورد نیاز، بر اساس اندازه و روش حمل، ما سفارشات را بسته بندی و به محل پروژه ارسال می کنیم. تیم نصب سباسنگ به شما اجازه می دهد که بهترین نتیجه را از خرید خود، صرفنظر از اینکه طرح شما چه اندازه ساده یا پیچیده است، داشته باشید. گروه نصب به خوبی آموزش دیده ما، خطرات نصب را کاهش داده و بهترین خروجی را ضمانت می کند.